За Шофьори

“О Кей Супертрнанс” разполага със собствена сервизна база, където при облекчени условия на разсрочено плащане се извършват техническо обслужване и ремонт на таксиметровите автомобили.Тарифи за таксиметров превоз

Първоначална такса 0.70 лв.

Дневна тарифа
(от 6:00 – до 22:00)
0.79 лв./км.

Нощна тарифа
(от 22:00 – до 6:00)
0.90 лв./км.

Престой 0.22 лв./мин.

Повикване 0.70 лв.

ISO 9001:2015

Ок Супетранс Такси - ISO 9001:2015добави и сподели