За нас

Фирмата е регистрирана през 1993г. с основен предмет на дейност- осъществяване на таксиметрови услуги.

"О Кей Супертранс" разполага със собствена, специализирана за дейността база с модерен диспечерски център, работи изключително с нови автомобили и се стреми да създаде удобно и безопасно пътуване на своите Клиенти.

През 1999 г. "О КЕЙ Супертранс" беше първата фирма за таксиметрови услуги в България, която въведе автоматизирана диспечерска система базираща се на "GPS". Чрез тази система получените поръчки намират най-близкия свободен автомобил и движението му се наблюдава и записва в диспечерския център. По този начин се гарантира възможно най-бързото обслужване на Клиентите и се затвърждават лидерските позиции на фирмата на този пазар.Това я прави предпочитана като партньор от известни хотели и фирми.

Компютърната система ни даде възможност да въведем услуги, като поръчка на такси през интернет, поръчка на такси чрез SMS от GSM апарат, картово разплащане и др.

Фирмата има сключени договори за преференциално обслужване на редица големи компании в България, сред които Sofia Airport, Vivacom, Microsoft, Samsung, 60K, FiBank, Nestle, McDonalds, Metro Cash & Carry, Billa, IKEA, Lufthansa, Hilton Hotel и много други.

» Политика на "О'Кей Супетранс" АД

» Етичен кодекс за социална отговорност за доставчиците и подизпълнителите на "О'Кей Супетранс" АД

» Base кодекс на ETI на "О'Кей Супетранс" АДТарифи за таксиметров превоз

Първоначална такса 0.70 лв.

Дневна тарифа
(от 6:00 – до 22:00)
0.79 лв./км.

Нощна тарифа
(от 22:00 – до 6:00)
0.90 лв./км.

Престой 0.22 лв./мин.

Повикване 0.70 лв.

ISO 9001:2015

Ок Супетранс Такси - ISO 9001:2015добави и сподели