Декларация за поверителност

О’КЕЙ СУПЕРТРАНС АД е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Настоящата Декларация за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който ОКЕЙ СУПЕРТРАНС АД обработва събраните или получени лични данни на потребителите на портала www.oktaxi.net.

1. Какви лични данни събираме?
ОКЕЙ СУПЕРТРАНС АД обработва личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте доброволно при регистрацията си в www.oktaxi.net.
Ние обработваме следните лични данни:
Вашето име, e-mail, мобилен телефон, данни за местоположението.

2. Защо са ни необходими?
Обработваме Вашите лични данни за следните цели: 
Вход в нашата онлайн система;
Подаване на заявка за такси чрез нашата онлайн система;
Изпращане на потвърдително писмо/съобщение за Вашата заявка/поръчка за такси.
Извършване на анализ на нуждите на потребителите за осигуряване на възможности за повишаване качеството на предоставяните от нас таксиметрови услуги;

Данните ще се използват единствено за горепосочените цели от ОКЕЙ СУПЕРТРАНС АД.

Само определени служители на дружеството имат достъп до Вашите данни, чрез своя потребителски идентификатор и лична парола в нашата вътрешна системата.
Служителите на ОКЕЙ СУПЕРТРАНС АД, които имат достъп до лична информация, са задължени да не използват информацията за каквато и да е друга цел, освен за изпълнение на предоставяните от нас таксиметрови услуги.

3. На какво основание обработваме личните Ви данни?
За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно основание.
В зависимост от нашата цел: предоставяне на таксиметрова услуга, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:
Изпълнение на заявките Ви за таксиметрова услуга;
Спазване на всички действащи закони и наредби.
Информацията, която събираме от Вас, вкл. данни за местоположението, може да се съхранява, анализира и използва от нас за подобряване на възможностите ни да осигуряваме основната ни услуга – таксиметров превоз.
Може да използваме данните Ви и за вътрешни бизнес процеси, удостоверяване на загубени вещи/загуби и измами, нанесени нематериални щети и обществена безопасност на нашите клиенти;

4. Колко дълго съхраняваме данните Ви?

Ние ще запазим Вашата лична информацията, която обработваме или сме обработвали в период от 5 години или докато не поискате тя да бъде изтрита.

5. Какво правим със събраните лични данни? 
Вашите лични данни се съхраняват/обработват в ОКЕЙ СУПЕРТРАНС АД на територията на България. Хостингът и съхранението на Вашите данни се намира и извършват също в границите на страната.
Дружеството обработва личните Ви данни по автоматичен начин - чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация.
Всички електронни носители и бази данни, съдържащи лични данни, са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
Личните Ви данни се пазят от сигурни мрежи и са достъпни само за ограничен брой лица, за които достъпът е необходим с цел предоставяне на таксиметрова услуга, която Вие заявявате.

6. Споделяне на информация с трети страни
Защитата на личната Ви информация е важна за нас.
Ние не споделяме информация за контакт с Вас с трети страни за техните директни маркетингови цели без Вашето разрешение.
За изпълнение на таксиметровите услуги, които предоставяме, ангажираме трети лица – подизпълнители и/или доставчици на продукти и услуги, част от които, за да изпълнят функциите си, имат достъп до личните Ви данни, които ние събираме и обработваме.
За да защитим Вашата лична информация, декларираме пред Вас, че те са договорно задължени да се съобразят с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни и за неизползване на Вашата лична информация за други цели.
Ние няма да споделяме тази информация с други лица, освен ако и доколкото: 1) това се изисква от нормативен акт, 2) необходимо е за изпълнение на наши договорни задължения и 3) в случай на откриване, разследване и предотвратяване на измами и други незаконни дейности от овластени органи.
Във всички други случаи, ние споделяме Вашата лична информация с трети лица само, ако имаме Вашето изрично съгласие. Ако и когато се прехвърля Вашата лична информация на трети лица, ние ще гарантираме, че същата е защитена с подходящи средства.

7. Използване на "бисквитки"
"Бисквитки" могат да бъдат използвани, за да Ви се предостави подходяща за Вашите нужди информация от нашия сайт. Този файл е част от данни, които интернет страницата ни може да изпрати на Вашия браузер и след това да бъде съхранена в системата Ви.
"Бисквитките" ни позволяват да обслужваме клиентите си по-добре като им предоставяме специална за нуждите им информация.

8. Какви са вашите права?
Право на достъп и на предоставяне на копие от личните Ви данни;
Право на коригиране на Вашите лични данни;
Право на изтриване на личните Ви данни („право да бъдеш забравен“);
Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни;
Право на преносимост на личните Ви данни.
Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нашето Длъжностно лице по защита на данните като използвате следните данни за контакт: e-mail: oktaxi@oktaxi.net, тел. +359 2 973 37 70.
Длъжностното лице по защита на данните ще разгледа Вашата заявка/жалба и в рамките на 30 дни от получаването й ще получите отговор. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията, за което ще Ви информираме своевременно.
Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6).

При отказ да дадете съгласието си за обработване на Вашите лични данни за целите на ОКЕЙ СУПЕРТРАНС АД, посочени в т. 2 от Декларацията за поверителност, ние не бихме били в състояние да Ви предоставим таксиметрова услуга.