Новини - статия

ОК Супертранс прави Годишни технически прегледи

О'кей Супетранс прави годишни технически прегледи не само на таксита, но и на всеки, който пожелае.

Възползвайте се от качествената ни услуга на преференциални цени.
За повече информация, свържете се на: oktaxi@oktaxi.net или на телефони:+359 2 973 37 70

Новини - допълнителна част