Реклама

За повече информация и за офертите ни, пишете на marketing@oktaxi.net

Рекламни формати на ОК Супертранс

  • Брандиране на странични стъкла
    Автомобилите VW Caddy са с най-голямата рекламна площ в мрежата и обслужват летище София и Централна автогара - София. Броят на тези автомобили е 700, а размерите на площта (едната страна) са 570mm x 1340mm.
  • Разпространение на рекламни материали в автомобили
    Рекламните материали се поставят в специален джоб монтиран на шофьорската седалка, видим за пътниците на задната седалка. 

Дневна тарифа
(от 6:00 – до 22:00)

Първоначална такса 2.47 лв.

Такса за превоз 1.22 лв./км.


Нощна тарифа
(от 22:00 – до 6:00)

Първоначална такса 2.78 лв.

Такса за превоз 1.41 лв./км.


Престой 0.39 лв./мин.

Повикване 0.99 лв.