За поръчки

+359 2 9732121 На телефонен номер 02 973 21 21 можете да поръчате такси 24 часа в денонощието

Поръчка на такси през платформата на Viber на номер +359 89 973 21 21

Контакти на ОК Супертранс